Quotidiana és una cooperativa sense ànim de lucre on creiem que el coneixement és una eina imprescindible per a la transformació de les organitzacions i la societat, amb l’objectiu de fer-les més justes des d’un punt de vista de gènere.
Apliquem la perspectiva de gènere en el nostre treball de consultora sobre organitzacions o empreses, polítiques públiques i fenòmens socials. També creem i compartim coneixement sobre els feminismes i la teoria feminista.

Anàlisis i recerca

Informes i articles de diagnòstic sobre la desigualtat de gènere en diversos àmbits o col·lectius. Impacte de gènere de diferents fenòmens socials.

Planificació i avaluació

Polítiques d’igualtat per a l’administració local, a partir de diagnòstics i sistemes d’indicadors propis.

Formació

Cursos, tallers, conferències, clubs de lectura. Amb materials propis i/o d’actualitat, adaptades. Dinàmiques de pedagogia activa, orientades a la implementació i a necessitats específiques.

Plans d’igualtat d’organitzacions

Diagnosis i plans per a institucions públiques, entitats de l’ESS i altres empreses i associacions. Mesures a mida i acompanyament a la implementació per a microempreses.

Indicadors, visualitzacions i metodologies

Sistemes d’indicadors de gènere, visualització de dades online i infografies. Metodologies de recerca d’informació.

Acompanyaments

Suport continuat en el temps o bé en situacions de crisi per a persones i organitzacions. Resolució col·laborativa de problemes; recursos a demanda i consultes puntuals.

Com treballem?

Personalitzem el servei, perquè la desigualtat de gènere es manifesta en cada situació de forma diferent i es produeix de manera específica en combinació amb altres factors.

Col·laborem per garantir la qualitat allà on no arribem. Amb entitats com IlabSo, Ekona, l’Esberla, Aquatinta, Ideograma, Càtedra per a la Inclusió Social (URV), Crític, entre d’altres.

Donem un enfocament pràctic. Entenem que existeix molt de coneixement acumulat sobre gènere i desigualtat i que el repte sovint és aterrar-lo i fer-lo útil.

Projectes

Hem treballat per administracions, com ara el Síndic de Greuges, el Parlament de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, diverses universitats (UPF, UDG, UOC), diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, European Institute for Gender Equality, i diversos Ajuntaments i Consells Comarcals. També per organitzacions socials com Lafede.cat, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, InteRed, el Grup Verd Europeu, Comissions Obreres o la Fundació Irla. Finalment per empreses, com per exemple Actua, IlabSo, Olis Borges, Ideograma o Sandoz. A continuació podeu consultar alguns projectes recents.

PROJECTES DESTACATS