Entre els anys 1991 i el 2011, el nivell d’instrucció de la població ha crescut. Observem que tant pels homes com per les dones, el percentatge de la població sense estudis decreix pràcticament a la meitat. Les persones que només tenen l’educació obligatòria disminueixen mentre creix el percentatge de persones amb estudis secundaris. Pel que fa a l’educació obligatòria, mentre l’any1991 hi havia menys dones que homes amb aquest nivell d’instrucció, el 2011, les dones superen els homes en aquesta categoria. Així, observem que tot i que les dones sense estudis l’any 1991 tenien més pes en el seu sexe que els homes en la mateixa situació, el 2011 això ja no és així i, en canvi, elles tenen més presència que ells entre les persones amb estudis universitaris.

Font: Idescat, Estadística de població, 2011.


DADES RELACIONADES