En totes les competències lingüístiques els resultats obtinguts per les noies en la prova d’avaluació de quart d’ESO són superiors a la puntuació dels nois. Per contra, la puntuació mitjana en matemàtiques dels nois supera la de les noies en gairebé 4 punts.
Es confirma la lleugera preeminència de les noies en el terreny de les llengües, mentre que els nois superen les noies en matemàtiques en major mesura que a la primària. La menor diferència entre les puntuacions obtingudes per nois i noies es dóna en la competència en llengua catalana (2 punts), mentre que la màxima diferència correspon a la competència en llengua anglesa (4,4 punts). En la distribució dels percentatges d’alumnes situats en el nivell baix de competència, la llengua anglesa proporciona una major diferència entre nois i noies; les noies estan 4,7 punts percentuals per sobre. La menor diferència en el nivell baix correspon a la competència en llengua catalana; 2,4 punts a favor de les noies.
En la majoria de les competències avaluades, el percentatge més alt d’alumnat correspon al nivell mitjà-alt, excepte en matemàtiques en els nois i llengua anglesa en les noies on és el nivell alt.

Font: Generalitat de Catalunya, Indicadors de l'ensenyament, 2016.


DADES RELACIONADES