Font: Elaboració equip IQ a partir de les dades publicades per l'associació de galeries de Barcelona, Art Barcelona, 2015.


DADES RELACIONADES