Font: Elaboració equip IQ a partir de les resolucions de nomenament dels membres de les comissions de valoració del'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a les subvencions en els diferents àmbits.


DADES RELACIONADES