Homes i dones responen diferent a la pregunta sobre qui s’ocupa principalment de les persones menors de 18 anys. La resposta majoritària d’homes i dones és que aquesta tasca es realitza de manera conjunta amb la parella, tanmateix una major proporció d’homes (54,6%) que de dones (42,84%) assumeixen que aquesta tasca es realitza per part de les dues persones. D’altra banda, un 27,33% de les dones reconeixen que són elles mateixes les principals cuidadores, mentre que tan sols el 3% dels homes ho fa. Per contra, el 0,9% de les dones i el 15,8% dels homes respon que la seva parella és la cuidadora principal. En línies generals, es podria dir que les dones no creuen que el repartiment de la cura dels i les menors sigui equitatiu, i són elles que realitzen les tasques de cuidadores principals en major mesura.


DADES RELACIONADES