A l’àmbit de la llar hi ha grans diferències de gènere en relació a qui té cura de les persones grans. Així, en primer lloc, destaca que els homes (52,9%) declaren en una proporció superior que les dones (44,3%) que la persona de 75 anys o més és autònoma i té cura d’ella mateixa. Aquesta diferència en els percentatges es pot explicar pel fet que els homes quantifiquen a la baixa o tenen menys coneixement en relació a quines són les necessitats de cura de les persones grans, ja que les principals cuidadores de la família tendeixen a ser elles: representant el 26,3% de les respostes de les dones, i el 10,4% de les respostes dels homes. No s’observen grans diferències entre les respostes de dones i homes pel que fa a les parelles que desenvolupen aquestes tasques de manera repartida. Tanmateix, el 12,9% dels homes assumeixen que la seva parella és la cuidadora principal, mentre que aquest percentatge representa 1,3% en el cas de les dones.


DADES RELACIONADES