Els homes pateixen, en general, un major nombre de fets delictius que les dones.  Els robatoris ocorreguts al domicili, negocis, segones residències i estafes són patits aproximadament en igual mesura per homes i dones. Tanmateix, sí es mostren diferències de gènere en alguns dels fets, concretament s’assenyala una major preeminència en els fets delictius al patrimoni patits per les dones i, en canvi, pel que fa als fets delictius a vehicles que afecten més als homes.


DADES RELACIONADES