Una tercera part de la publicitat de les joguines per infants, conté missatges que perpetuen una distribució de rols basada en estereotips de gènere. L’anàlisi de la publicitat de joguines emesa per la televisió durant la darrera campanya de Nadal 2018-2019, en l’estudi elaborat pel CAC, mostra que els estereotips de gènere encara hi són presents. El CAC elabora l’estudi “Els estereotips de gènere en la publicitat de les joguines en la campanya de Nadal” des de l’any 2001. Segons les dades obtingudes enguany, es manté el fet que la majoria dels estereotips representats són majoritàriament femenins. Els dos estereotips de gènere que més es repeteixen en la publicitat de joguines són: la nena que juga només amb d’altres nens i/o que no interacciona amb nens en un pla igualitari amb el 32% i la nena que juga amb una nina (estereotip femení), amb el 22,4% del total d’estereotips.


DADES RELACIONADES