Les dones pateixen més atur que els homes, tal com mostren les dades des de l’any 2017 al 2020. Tot i així, els efectes econòmics de la Covid-19 han produït un creixement major de l’atur masculí que de l’atur femení.
Cal remarcar que al segon trimestre de l’any 2020 la taxa d’atur s’ha vist incrementada respecte a l’any anterior tant per homes com per dones, concretament un 1,69% per ells i un 1,54% per elles. Les dades assenyalen una certa tendència cap a la convergència entre la taxa d’atur d’homes i dones. Caldrà parar l’atenció a dades futures per analitzar més profundament l’impacte de la crisi provocada per la Covid-19 en l’ocupació a mitjà i llarg termini.


DADES RELACIONADES