Existeix un patró majoritari que indica que a més nivell d’estudis, més consum de diaris generalistes, revistes i suplements, ràdio i ús d’internet. Aquest patró progressiu funciona per a ells i per a elles, però el consum femení gairebé sempre està situat en percentatges inferiors. Per contra, i això és molt significatiu, malgrat la seva hegemonia, la televisió presenta un patró descendent, que ve a dir que a major nivells d’estudis menys consum de televisió, essent per a les dones amb estudis superiors la xifra més baixa de consum televisiu.


DADES RELACIONADES