A grans trets, la població catalana no està satisfeta amb el funcionament de la nostra democràcia. Més de la meitat de la població (50,1%) es considera poc satisfeta amb el funcionament de la democràcia, i un 22,3% no es considera gens satisfeta. Respecte fa dos anys, s’han reduït els nivell d’insatisfacció amb la democràcia, però continua sense arribar a xifres prèvies a la crisi. Per sexe s’observa que les dones valoren la democràcia d’una forma lleugerament més negativa i tant homes com dones tenen la seva resposta més freqüent en el “poc satisfet” (49,6% dels homes i 50,6% de les dones). Amb tot, el balanç del funcionament democràtic és clarament deficient.


DADES RELACIONADES