La recomanació de mantenir l’anonimat de les víctimes i dels agressors i el seu origen és un aspecte que encara no s’ha resolt en el tractament que els mitjans de comunicació fan de la violència masclista. Tot i això, segons l’estudi fet per l’Associació de Dones Periodistes, l’any 2016 el gruix de les informacions que no expliciten l’origen de la víctima o de l’agressor és del 54% de les notícies analitzades. Aquest percentatge és bastant més baix que per l’any 2015 que era del 72%, però similar als anys anteriors. Aquest anonimat ajuda al fet que no es discrimini per raó de procedència geogràfica ni nacionalitat, i contribueix a trencar la percepció social errònia que el maltractament i la violència de gènere és una qüestió que està relacionada només amb la població immigrada i que és un fenomen que no es dóna entre la població autòctona.


DADES RELACIONADES