La capacitat de poder utilitzar un vehicle privat (cotxe o moto) per desplaçar-se habitualment és molt determinant en un territori on les possibilitats d’accedir a les seves funcions amb altres mitjans és limitada. La disposició d’un vehicle privat (en la majoria dels casos el cotxe de la llar), a més, és un símbol de poder i capacitació. Mentre no s’assoleixi un model de mobilitat més sostenible, la menor capacitat de les dones de desplaçar-se amb vehicle privat limita la seva capacitat de satisfer les necessitats quotidianes i, a més, acota l’abast del seu mercat laboral. Aquestes dades corresponen a la darrera edició existent de l’EMQ, que ha deixat de realitzar-se quinquennalment en els darrers anys.

Font: DPTOP i ATM, Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006


DADES RELACIONADES