El percentatge d’homes premiats amb els Premis Nacionals de Cultura -excloent els premis a entitats-, oscil·la entre el 71% l’any 2009 i el 0% de l’any 2020. Pel que fa al jurat tendeix a ser paritari i des del 2014 hi ha un nombre més alt de dones que d’homes. Així, aquest premi, notablement menys masculinitzat que altres guardons culturals, ha presentat sempre un jurat paritari o feminitzat.

Font: Elaboració equip Quotidiana a partir de les memòries del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts


DADES RELACIONADES