El percentatge d’homes premiats amb els Premis Nacionals de Cultura -excloent els premis a entitats-, oscil·la entre el 71% l’any 2009 i el 30% de l’any 2016. No és possible identificar una evolució clara del domini masculí entre les persones premiades des de l’any 2006, tot i que sí que es pot assenyalar que els tres darrers anys, són els que més s’han aproximat a un equilibri entre homes, dones i col·lectius, a excepció feta del primer any, el 2006. Aquest període coincideix amb un jurat format en només un terç per homes.
Aquesta proporció, de fet, ja s’havia donat l’any anterior, el 2014. Així, aquest premi, notablement menys masculinitzat que altres guardons culturals, ha presentat sempre un jurat paritari o feminitzat.

Font: Elaboració equip IQ a partir de les memòries del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts


DADES RELACIONADES