La darrera Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2011) demanava sobre la dificultat en l’accés als principals serveis o equipaments del municipi. Tot i que les diferències per sexe són petites, en tots els casos els homes declaren en menor mesura que les dones tenir dificultats en l’accessibilitat a aquests.
Pel que fa al rànquing dels serveis menys accessibles, en primer lloc es troben els serveis socials (un 9,8% de dones i el 8% dels homes declaren tenir dificultats per accedir-hi), seguits pels serveis de salut (el 7,4% de dones i un 5,8% d’homes). Resulta preocupant que dos serveis públics tan importants per a la cohesió socials siguin els més mal puntuats.
En l’extrem contrari, però, els parcs infantils només són poc accessibles per al 2,9% de les dones i el 2,3% dels homes. El segon servei més accessible són els caixers i els bancs, que presenten dificultats d’accés en un 4,7% de les dones i un 3,5% dels homes.

Font: Idescat, Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població, 2011


DADES RELACIONADES