Les darreres dades sobre el consum intensiu de mitjans són de l’any 2011. Aquell any, les dones es mostraven més consumidores intensives de televisió que els homes, i també els superaven, encara que discretament, en el consum de revistes.
En general, a més, s’identificava una tendència a l’augment del consum d’internet i mòbil, que possiblement ha crescut exponencialment en els darrers anys.


DADES RELACIONADES