El 68,3% dels homes i el 58,9% de les dones, consideren que es troben molt o bastant informats/des sobre política. Per contra, el 31,3% dels homes i el 40,4% de les dones consideren que es troben poc o gens informats/des sobre política. En ambdues qüestions, es mostra com hi ha una diferència d’un 9%, d’aquesta manera es mostren com elles es senten menys informades que ells. De fet, aquest indicador té molt a veure amb el rol tradicional que s’ha assignat a les dones, com a persones centrades en la cura, en l’àmbit domèstic i privat, i a qui no li correspon comprendre ni participar de la vida pública i política. Aquesta desvinculació es reprodueix en altres indicadors d’implicació política, com per exemple en el fet que les dones llegeixen en molta menor mesura els diaris que els homes, o que mostren menor interès per la política.


DADES RELACIONADES