Practicar un mínim de 30 minuts d’activitat física moderada cinc cops per setmana redueix a la meitat el risc de patir malalties cardiovasculars, diabetis de tipus 2 i obesitat. Practicar activitat física de manera habitual també disminueix l’estrès i l’ansietat. Hi ha una proporció una mica major de dones que realitzen una activitat física baixa (no moderada ni alta) que d’homes. Els homes amb aquest comportament representen el 15,5% del seu sexe, mentre que les dones representen el 17,2%. A més, elles es decanten més sovint que ells per l’activitat moderada (56,7% respecte el 48,9%) i ells més sovint que elles per l’alta (el 35,1% respecte el 26,1%). Afecta l’estatus socioeconòmic a la realització d’aquesta activitat? Les pautes són poc clares, ja que els homes de la classe mitjana són més reticents a la pràctica més intensa de l’activitat física, mentre que entre les dones la classe social no sembla implicar grans variacions.

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut de Catalunya, 2017.


DADES RELACIONADES