Les diferències més importants en el comportament cultural de nens i nenes d’entre 6 i 14 anys es concentren en els àmbits dels videojocs i dels espectacles de dansa. En el primer cas, les taxes de participació dels nois superen les de les noies en gairebé 30 punts percentuals i en el cas de la dansa, són les noies qui superen els nois en 21 punts.
D’altra banda, tot i que en bona part dels ítems les distàncies són petites, les noies superen en punts percentuals els nois en la major part d’activitats llistades. Les excepcions, a més de la ja esmentada, són l’ús habitual de l’ordinador i la lectura de diaris i revistes, activitat que és pràcticament paritària.

Font: Idescat, Enquesta de consum i pràctiques culturals infantils, 2008


DADES RELACIONADES