Un dels àmbits on es mostren més diferències entre dones i homes és el temps que inverteixen en treball en l’àmbit domèstic. En aquest sentit, l’any 2018 encara es continuaven mostrant grans disparitats, mentre que un 11,9% d’elles assumeixen que no dediquen cap hora a activitats domèstiques en un dia feiner, ells representen el 31,3%. Per contra, el 59,9% de les dones declaren invertir més de dues hores, en canvi aquesta xifra només representa el 20,4% en el cas dels homes. Aquestes dades continuen mostrant com els rols de gènere continuen estan molt presents i és un indicador que té repercussions en d’altres aspectes com la desigualtat econòmica, la vida social, la participació social i política o bé el benestar físic i mental.


DADES RELACIONADES