El GEI (Gender Equity Index) és un índex elaborat per la xarxa d’organitzacions socials Social Watch, entitat que té com a objectius eradicar la pobresa, posar fi a totes les formes de discriminació i racisme i garantir una distribució equitativa de la riquesa i la realització dels drets humans. L’índex d’equitat de gènere mesura la distància entre dones i homes en tres àmbits clau: l’educació, l’economia i l’empoderament polític. Ho fa d’una manera tècnicament menys sofisticada que els indicadors promoguts des d’organitzacions internacionals públiques, i partint de la informació disponible que pugui ser comparada.
Segons el darrer informe del GEI, Espanya ocupa el 7è lloc en el rànking dels països més igualitaris. El país guanyador en aquest raking és Noruega.
Per a conèixer els detalls, els resultats i la metodologia d’aquest índex, consulteu aquest enllaç: http://www.socialwatch.org/es/taxonomy/term/527


DADES RELACIONADES