Aquestes dades mostren la manca de seguretat que pateixen les persones del col·lectiu LGTBI en la seva quotidianitat, ja que, pel fet de fer visible la seva identitat de gènere i/o orientació sexual pateixen el risc de patir violència, no només a l’espai públic, sinó també a l’espai privat com és casa o en les relacions familiars.
El percentatge de persones que responen que eviten ser visibles com a persones del col·lectiu LGTBI per por de patir agressions, amenaces o assetjament, és més elevat al conjunt de la UE-28 que a l’Estat espanyol. Els espais que es detecten com a més perillosos són el carrer i el transport públic.


DADES RELACIONADES