La sensació d’inseguretat a l’espai públic té una clara dimensió de gènere. L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner mostra com hi ha persones que eviten viatjar soles en transport públic. Concretament el 16,5% de les persones que formen part del Sistema Integrat de Movilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) a vegades o sovint ho han evitat i el 16,9% quasi sempre o sempre. Tanmateix, es mostren clares diferències entre homes i dones, el 16% dels homes responen que sempre, quasi sempre, a vegades o sovint han evitat anar sols en transport públic, mentre que en el cas de les dones aquest percentatge representa el 47,9%. Així doncs, la inseguretat en l’espai públic té unes clares conseqüències en la vida quotidiana de les persones, majoritàriament dones, com és el cas d’evitar viatjar en transport públic.


DADES RELACIONADES