INSCRIPCIÓ AQUÍ

Es donarà certificat d’assistència

9:00h Benvinguda institucional

Nuria Marín, Alcaldessa de l’Hospitalet

9.30 h Ponència inaugural:  Les polítiques de gènere i contra les violències masclistes. Com han evolucionat?

Encarna Bodelón, Professora i doctora en Dret, i directora del grup de recerca Antígona (UAB)

10.00h a 10.40h Taula rodona: 35 anys de polítiques de gènere: d’on venim i cap a on anem

Una mirada a les polítiques locals de gènere

Maria Freixanet, Investigadora de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials.

L’enfocament de la transversalitat de gènere en les polítiques locals

Silvia Carrillo, Consultora especialitzada en polítiques de gènere a la Cooperativa Quotidiana

Moderació: Rosa Tarrés, Psicòloga del CAID

10.40 h a 11.20h Espai de preguntes i debat

11.20h a 11.50h Descans

11.50 h a 13.10 h Taula rodona: 35 anys abordant les violències masclistes: d’on venim i cap a on anem?

Evolució del marc legal de les violències masclistes

Raquel Oropesa, jurista especialitzada en violència masclista

Aplicació dels instruments i abordatge de les violències masclistes

Marivi Mur, Cap de Secció del Programa Municipal per a la Dona (PMD/CAID) i LGTBI

L’abordatge de les violències masclistes que afecten a la infància i l’adolescència en el marc familiar

Mercè Samso Sagrera, psicòloga a la cooperativa Eduvic

 La prevenció i l’abordatge de les violències masclistes en la infància i l’adolescència

Selene Garcia, tècnica de Candela Acció Comunitària i Feminista

Moderació: Annabel Morera, Treballadora social del CAID

13.10h a 13.40h Espai de preguntes i debat

13.40h Conclusions a càrrec d’Impro Barcelona i tancament de la jornada


DADES RELACIONADES