Avui, a Catalunya, el 22,0% de les dones i el 7,1% dels homes que treballen ho fan a temps parcial. Això vol dir que la incidència d’aquest tipus de contracte en les dones és gairebé el triple que en els homes. Aquesta diferència de gènere era encara major abans de la crisi econòmica.
Aquesta mena de jornada té un impacte important sobre les condicions de vida de les persones que hi treballen, ja que implica una menor remuneració i menors drets socials, principalment més possibilitat de no tenir pensió de jubilació, o de tenir-la insuficient.
Les desigualtats de gènere en les jornades a temps parcial poden ser degudes a diversos factors: d’una banda a prejudicis sexistes en el procés de contractació; però també a què les dones, al marge del treball fora de la llar, tenen assignades una multitud de tasques més, les de l’espai privat, per herència històrica, que fan que renunciïn a una major participació laboral.


DADES RELACIONADES