L’aparició de dones polítiques a les televisions catalanes és molt minoritària, i no arriba a un terç del conjunt de persones dedicades a la política que hi apareixen. Entre octubre de 2011 i desembre de 2014, van tenir un major protagonisme les dones dels partits polítics que les dones en posicions de govern. Tanmateix, aquesta tendència ha canviat el 2016, i és gràcies a l’increment de l’aparició de dones en càrrecs executius, que podem dir que la presència de dones polítiques ha millorat en el seu conjunt.

Font: CAC, Informes sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio 2008-2016.


DADES RELACIONADES