Les malalties cròniques són un factor de pèrdua de qualitat de vida molt rellevant i estan en gran mesura vinculades a les nostres condicions socials i els estils de vida que duem. Les dones en pateixen més que no pas els homes, tot i que en els darrers anys la seva incidència s’ha anat apropant. Els transtorns més freqüents, d’altra banda, no són idèntics per a ells que per a elles: les malalties reumàtiques són el transtorn més freqüent entre les dones. A més, la depressió i la incontinència urinària són dos transtorns crònics que apareixen en el ranking femení però no en el masculí. Per als homes el transtorn crònic més freqüent és la pressió alta; la diabetis i els transtorns mentals (diferents de l’ansietat i la depressió) estan en el top deu masculí però no en el femení.

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut de Catalunya, 2017.


DADES RELACIONADES