El 59,1% els homes i el 58,5% de les dones se situen en posicions d’esquerres. Actualment a les posicions de dretes, s’hi ubiquen el 10% dels homes i el 9% dones. Pel que fa a les dades de “No sap o no contesta” un 12,2% d’homes es situen en aquesta posició i un 18,2%de dones, així doncs es mostra un diferencia de 6 punts. Amb tot, quines són les diferències ideològiques entre homes i dones? Si bé les diferències hi són, aquestes són petites, i bàsicament estan contaminades per la quantitat més gran de dones que responen “no sap”, cosa que no podem deixar d’observar com un vestigi del seu rol de gènere tradicional, al que no li estava permès opinar sobre la política, les ideologies ni els afers públics i que es tradueix en l’actualitat en un menor interès. Aquests temes no van amb nosaltres, que diríem.


DADES RELACIONADES