Si ens fixem en els indicadors de maternitat dels darrers 15 anys, veiem que la mitjana de fills per dona va anar en augment fins a l’any 2008 i després va disminuir fins al 2013, coincidint amb els anys de la crisi econòmica. L’any 2014 repunta i ja en l’any 2015 les dones tenen de mitjana 1,39 fills/es, lluny de l’1,53 de 2008, però molt per sobre de les dades de 2001, que registraven l’1,28. Cal destacar que la mitjana de fills/es per dona a Catalunya, queda bastant lluny de la mitjana de substitució –la que assegura que el nombre de població es mantingui- que es troba en dos fills/es per dona. Per un altre costat, si podem considerar que “estem sortint de la crisi” pel que fa a nombre de fills/es, no ho podem confirmar quant a l’edat mitjana en què les dones tenen el seu primer fill/a. L’any 2000 aquesta era de 29,4 anys, creixent amb oscil·lacions des del 2012 fins a arribar als 30,6. (vegeu la dada Cada cop som mares més tard)

Font: Idescat.


DADES RELACIONADES