A la població d’entre 25 i 64 anys, les dones tenen més sovint estudis universitaris que els homes. Aquesta tendència augmenta any rere any, des de l’any 2010. Els homes amb estudis universitaris també augmenten cada any amb l’excepció de l’any 2015 quan la proporció d’homes amb estudis universitaris decreix lleugerament.
Pel que fa a la proporció d’homes i dones amb els estudis d’ESO (ensenyament obligatori) com màxim assolit, no s’identifica una evolució clara des de 2010, i entre els homes aquesta categoria es manté més freqüent que entre les dones. A la secundària postobligatòria no universitària no hi trobem grans diferències entre homes i dones i també es manté el percentatge al llarg dels anys que mostren les dades.

Font: Generalitat de Catalunya, Indicadors de l'ensenyament, 2016.


DADES RELACIONADES