Font: ATM, AMB, Ajuntament de Barcelona i Idescat, Enquesta de mobilitat en dia feiner, 2015


DADES RELACIONADES