En el nostre dia a dia parlem amb la mateixa freqüència de política els homes i les dones? El cert és que ells en parlen més que elles. Hi ha un 42% d’homes i un 31% de dones que en parlen molt o bastant sovint. De la mateixa manera, el 69% de les dones i el 57,8% dels homes rarament o mai en parlen. Així doncs encara es continuen mostrant diferències respecte al fet de parlar o discutir de política.


DADES RELACIONADES