Font: Elaboració equip IQ a partir de l'Enquesta Social Europea, 2014


DADES RELACIONADES