Entre les altres formes de participació més enllà de l’electoral, destaquen per ser les més utilitzades; la col·laboració en organitzacions o associacions (34%), la firma de peticions en una campanya de recollida de signatures (28,6% del total) i la participació en manifestacions autoritzades (24,1%). Segons homes i dones, aquest ordre de prioritats es manté, en el cas de les dues primeres. Els homes, en línies generals, participen en major mesura en totes les formes de participació.


DADES RELACIONADES