En el darrer any acadèmic conegut (2015-2016), la proporció de dones i homes entre les persones titulades en arts i humanitats, gairebé hi havia dos terços de dones i un terç d’homes. L’evolució del total de persones titulades en estudis de grau i màster d’Arts i Humanitats durant el període 2011-2016, s’ha mantingut força estable al llarg del temps, mostrant un percentatge superior de dones sobre el dels homes titulats en aquesta branca.
Tanmateix, tot i no mostrar massa variacions, els percentatges estan tendint lleugerament a l’apropament, amb una variació de 2 punts percentuals entre 2011 i 2015.

Font: Secretaria d'Universitats i Recerca


DADES RELACIONADES