Els homes i les dones segueixen patrons diferents pel que fa al seu interès per la política.  Existeix un major desinterès per part de les dones. La resposta més repetida tant per homes com per dones és la de “bastant interès” per la política, tot i que es mostren diferències de gènere. Val a dir que aquesta diferència té arrels històriques i que, de fet, en els últims anys havíem vist augments de l’interès per la política que desconeixíem en la dècada anterior. Tot i així, homes i dones coincideixen en el fet que només una petita part declara estar molt interessat o interessada per la política (17,1% dels homes i 14,1% de les dones). Així doncs, la política ens interessa últimament més que no pas abans, però cal dir que partim de xifres d’interès molt i molt baixes.


DADES RELACIONADES