Els premis Butaca de teatre s’atorguen des de l’any 1995, a partir de la votació popular amb l’objectiu d’aconseguir la màxima independència d’empreses i institucions del sector. Fins a l’any 2010, s’incloïen també tres premis cinematogràfics: millor pel·lícula, millor actor i millor actriu. Els percentatges dels premiats i premiades als Butaca mostren la tendència a premiar més els homes que les dones.
L’únic any on això no ha passat, ha estat l’any 2014. El següent any més igualitari és el darrer de la sèrie, el 2015, fet que obre portes a l’optimisme. Tanmateix, és important comentar que, si es consulta la web, es pot comprovar com aquesta major presència de dones entre les premiades no modifica l’escàs reconeixement tradicional de les dones en premis com millor direcció i millor text teatral. Es produeix una major freqüència de premiades en categories com vestuari i caracterització, mostrant una tendència comuna als diversos camps professionals: la segregació horitzontal.

Font: www.premisbutaca.cat


DADES RELACIONADES