Font: Departament de Salut, Enquesta de Salut de Catalunya, 2017.


DADES RELACIONADES