El treball a temps parcial és, sovint, una forma de precarietat “triada” per a poder fer front al treball domèstic no remunerat. Específicament a Espanya hi ha 305.600 persones, de les quals 286.100 són dones, que treballen a temps parcial perquè, més enllà de les tasques quotidianes mínimes a totes les llars, han de tenir cura d’una persona en situació de dependència (infant, persona gran, malalta o amb discapacitat). El col·lectiu que, amb diferència, més es troba en aquesta situació és el de les dones entre trenta-cinc i quaranta-quatre anys. Aquestes representen sis de cada deu persones en aquesta situació de precarietat laboral causada per la manca de corresponsabilitat social respecte la cura.


DADES RELACIONADES