L’Enquesta de Salut de Catalunya analitza qui és la persona cuidadora principal de les persones discapacitades, menors i persones grans a la llar. Veiem com són sempre les dones sempre les que cuiden més sovint, tant quan són la persona entrevistada com, previsiblement en la majoria dels casos, quan són la parella de l’home entrevistat. Es mostra com la percepció entre homes i dones és diferent, i les dones responen en menor percentatge que la cura és compartida entre la persona entrevistada i la parella.


DADES RELACIONADES