Tal com s’ha posat sobre la taula aquestes últimes setmanes, els i les professionals de l’educació estan intentant donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat, malgrat disposar de menys recursos i sempre des de la distància. Properament caldrà fer educació presencial i online, duplicant l’esforç i amb una important manca de recursos.
El personal educatiu està molt feminitzat. Així, com mostra el gràfic, el professorat del primer cicle d’infantil està format per un 91,8% de dones, el de primària i del 2n cicle d’infantil per un 84,9%, l’educació secundària 81,3%, i finalment l’educació secundària és la més paritària, malgrat la proporció de dones és del 60,8%.
Així doncs, tot i que el conjunt del sector educatiu està feminitzat, a mida que augmenta el nivell educatiu augmenta la proporció d’homes.


DADES RELACIONADES