Font: Elaboració equip iQ a partir del Sondeig d'Opinió Catalunya, ICPS


DADES RELACIONADES